Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Krok po kroku

Załóż konto w systemie rekrutacyjnym

Możesz założyć wyłącznie jedno konto rekrutacyjne w ramach jednego konkursu rekrutacyjnego. Obowiązują oddzielne zapisy na każdy z konkursów: Architektura, pozostałe kierunki studiów prowadzone w Warszawie, kierunki studiów prowadzone w PW Filii w Płocku.

19 maja – 6 lipca 2017

Wybierz kierunek studiów

Możesz wybrać do 5 kierunków studiów (poza architekturą) wg własnej listy preferencji – na pierwszym miejscu powinna znajdować się opcja studiów, na której najbardziej Ci zależy. Korekty wyboru będziesz mógł dokonać w systemie do ostatniego dnia zapisów.

do 6 lipca 2017

Wnieś opłatę rekrutacyjną

Płacisz tylko raz za wszystkie wybrane opcje studiów w danym konkursie rekrutacyjnym. Maksymalny czas wniesienia opłaty to ostatni dzień zapisów. Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który podany zostanie w systemie.

do 6 lipca 2017

Wprowadź wyniki maturalne

Po uzyskaniu wyników egzaminu maturalnego masz kilka dni na wprowadzenie ich ręcznie do systemu rekrutacyjnego, ale maksymalnie do 6 lipca 2017. Jeśli nie uzupełnisz danych, wyniki zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (dla matur zdawanych w latach 2006-2017).

do 6 lipca 2017

Sprawdź wyniki rekrutacji

Na swoim Indywidualnym Koncie Rejestracyjnym (IKR) pojawi się informacja o wynikach I tury rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej. Jeśli zakwalifikujesz się na studia, powinieneś dostarczyć wymagane dokumenty (sprawdź harmonogram).

12 lipca 2017 (I tura)

po ogłoszeniu wyników

1. Zostałeś zakwalifikowany na kierunek, który wybrałeś jako najwyższy priorytet
Złóż wymagane dokumenty: świadectwo dojrzałości i dowód osobisty (wraz z ich kserokopiami) oraz 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

2. Zostałeś zakwalifikowany na kierunek, który wybrałeś jako niższy priorytet oraz na listę rezerwową wyższych priorytetów
Złóż dokumenty i potwierdź na IKR chęć brania udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

3. Zakwalifikowałeś się wyłącznie na listę rezerwową
Potwierdź na IKR chęć brania udziału w kolejnych etapach rekrutacji i czekaj na wyniki kolejnej tury.

4. Nie zakwalifikowałeś się na żadną z list
Niestety uzyskałeś zbyt małą liczbę punktów, aby twoje nazwisko znalazło się na liście przyjętych na studia czy listach rezerwowych.

UWAGA!!!

Dokumenty musisz dostarczyć w terminie, który będzie wskazany w portalu rekrutacyjnym.
Nie możesz przekroczyć terminu. Nie możesz wysłać dokumentów pocztą lub kurierem.

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Mapa

Zapisy na studia