Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Jakie studia wybierasz

Sprawdź swoje szanse*
*Jest to prognozowany wynik na podstawie ubiegłorocznych progów punktowych
  • punkty
  • punkty

Administracja

Na studiach poznasz zagadnienia z wielu dziedzin: nauki o administracji, prawa, ekonomii, filozofii, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologii, nauki o polityce publicznej. Będziesz miał zajęcia z inżynierami, dzięki czemu zdobędziesz także wiedzę techniczną oraz umiejętności z matematyki i informatyki. W przyszłości będziesz mógł pracować w urzędach, prywatnych firmach, a nawet organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Będziesz przygotowany, by zarządzać ludźmi i projektami.

Aerospace Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów znacznie poszerzysz wiedzę z matematyki i fizyki. Dzięki temu lepiej zrozumiesz zjawiska fizyczne, mechaniczne czy elektryczne w inżynierii lotniczej. Nauczysz się zasad działania systemów antykolizyjnych, sterowania lotem i wspomagania lądowania. Będziesz umiał planować symulacje i eksperymenty lotnicze. Dowiesz się, jak skonstruowane są statki latające. Po studiach będziesz mógł pracować w krajowych i międzynarodowych koncernach sektora lotniczego i kosmicznego czy firmach wdrażających zaawansowane technologie.

Architektura

W programie studiów znajdziesz przedmioty, które pozwolą ci zdobyć wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Poznasz warsztat architekta i teoretyczne podstawy, niezbędne w codziennej pracy. Studia pozwolą ci rozwinąć twoje indywidualne zdolności. Po nich będziesz mógł wykonywać różnorodne twórcze zadania, np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków. Będziesz mógł wpływać na to, jak wygląda otaczająca cię rzeczywistość.

Automatyka i Robotyka

Kierunek prowadzi niezależnie 5 wydziałów. Na studiach nauczysz się przede wszystkim wykorzystywać nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, by projektować i konfigurować dostępne systemy robotyczne, ale też tworzyć własne rozwiązania, np. roboty przemysłowe, mobilne, medyczne czy systemy mikroprocesorowe. Dodatkowo, zdobędziesz umiejętności podczas zajęć kierunkowych (różniących się w zależności od wydziału). Będziesz przygotowany, by pracować w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki.

Biogospodarka

Biogospodarka to nowa gałąź gospodarki związana ze zrównoważonym wykorzystaniem biologicznych zasobów w celu tworzenia dóbr i usług. Na studiach zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu biotechnologii, przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych. Znajdziesz pracę w firmach związanych z bioproduktami, zasobami naturalnymi czy recyklingiem. Kierunek jest prowadzony wspólnie przez Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką i Wojskową Akademię Techniczną.

Biotechnologia

W czasie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z biochemii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej, informatyki, a nawet nauki o zarządzaniu czy prawa. Poznasz różnorodne techniki laboratoryjne, analityczne i statystyczne potrzebne w rozwiązywaniu problemów z zakresu biotechnologii. W przyszłości będziesz mógł pracować m.in. w laboratoriach badawczych i diagnostycznych czy w firmach związanych z przemysłem biotechnologicznym.

Wydział Chemiczny 0 / 131 pt

Budownictwo

Kierunek prowadzą niezależnie 2 wydziały. Na studiach poznasz zagadnienia związane z budownictwem mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowym i komunikacyjnym. Nauczysz się projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane, a nawet całe konstrukcje. Zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli nie będą Ci obce. Będziesz potrafił kierować zespołami fachowców i wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe w budownictwie. W przyszłości będziesz mógł pracować w firmach wykonawczych, biurach projektowych czy wytwórniach materiałów budowlanych.

Civil Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Na studiach poznasz zagadnienia związane z budownictwem mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowym i komunikacyjnym. Nauczysz się projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane, a nawet całe konstrukcje. Zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli nie będą Ci obce. Będziesz potrafił kierować zespołami fachowców i wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe w budownictwie. W przyszłości będziesz mógł pracować w firmach wykonawczych, biurach projektowych czy wytwórniach materiałów budowlanych.

Computer Science

Studia prowadzone są w jęz. angielskim, niezależnie przez 2 wydziały. Podczas studiów poznasz zagadnienia z wielu obszarów: przetwarzania informacji, algorytmów, modelowania systemów, programowania, bezpieczeństwa i ochrony danych, projektowania rozwiązań informatycznych. Nauczysz się posługiwać nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, obsługiwać sprzęt komputerowy i dedykowane oprogramowania. Po studiach będziesz pożądanym na rynku pracy informatykiem. Będziesz mógł pracować w firmach z obszaru IT czy doradztwa informatycznego.

Ekonomia

Na studiach zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii i dziedzin z nią związanych. Poza podstawami teoretycznymi ekonomii, poznasz metody i narzędzia niezbędne do rozwiązywania problemów gospodarczych. Nauczysz się modelować i prognozować zjawiska ekonomiczne, a także posługiwać się technikami informatycznymi. Karierę zawodową będziesz mógł rozwijać w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych, bankach, instytucjach finansowych czy biurach rachunkowych.

Electric and Hybrid Vehicles Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów poszerzysz swoją wiedzę z chemii, fizyki i matematyki. Dzięki temu będziesz umiał dokonywać wyboru nowoczesnych materiałów i technologii wykorzystywanych do produkcji napędów elektrycznych i hybrydowych. Poznasz komponenty układów napędowych i będziesz umiał budować i analizować ich modele matematyczne. Umiejętności, które zdobędziesz pozwolą ci na działalność zawodową w branżach: motoryzacyjnej, transportowej czy energetycznej.

Electrical Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów poznasz wszelkie procesy, systemy i urządzenia związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. Znajdziesz pracę w biurach projektowych i konstruujących urządzenia elektryczne. Będziesz mógł projektować i obsługiwać systemy informatyczne oraz budowy elektrowni, linii i stacji elektroenergetycznych. Specjaliści po tych studiach są pożądanymi pracownikami w branży energetyki zawodowej.

Elektronika

Oprócz wiedzy ogólnej z zakresu matematyki, fizyki i elektroniki, zdobędziesz umiejętności warsztatowe potrzebne do rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii komputerowej i informatyki medycznej. Nauczysz się projektować, wdrażać i wykorzystywać układy, urządzenia i systemy elektroniczne oraz informatyczne. Po studiach znajdziesz pracę w koncernach działających na rynku elektronicznym, fotonicznym i telekomunikacyjnym. Zatrudnią Cię operatorzy telefonii mobilnej, firmy ubezpieczeniowe czy konsultingowe.

Elektrotechnika

Na studiach poznasz wszelkie procesy, systemy i urządzenia związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. Znajdziesz pracę w biurach projektowych i konstruujących urządzenia elektryczne. Będziesz mógł projektować i obsługiwać systemy informatyczne oraz budowy elektrowni, linii i stacji elektroenergetycznych. Specjaliści po tych studiach są pożądanymi pracownikami w branży energetyki zawodowej.

Energetyka

Podczas studiów dowiesz się jak wygląda przebieg procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem energii, aby móc kontrolować każdy z etapów. Nauczysz się jak wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, aby samodzielnie rozwiązywać problemy związane w energetyką pojawiające się w samorządach terytorialnych. W przyszłości będziesz mógł pracować m.in. w polskich jak i zagranicznych koncernach energetycznych, firmach prowadzących inwestycje energetyczne, u dostawców urządzeń i usług dla energetyki.

Environmental Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, zachodzących w środowisku. Nauczysz się projektować sieci i instalacje ciepłownicze, ogrzewnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, wodociągowe i inne. Dowiesz się, jak prawidłowo realizować i eksploatować obiekty. Po studiach będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, biurach projektowych czy firmach zarządzających gospodarką komunalną.

Fizyka Techniczna

W programie studiów znajdziesz przedmioty, dzięki którym nie tylko poszerzysz swoją wiedzę z zakresu fizyki, ale także nauczysz się programować komputery i mikroprocesory czy projektować przyrządy wirtualne. Poznasz wiele interesujących zjawisk fizycznych. W przyszłości zatrudnienie znajdziesz jako specjalista w laboratoriach instytucji naukowych lub przemysłowych, firmach z branży informatycznej, medycznej, finansowej czy ubezpieczeniowej.

Wydział Fizyki 0 / 110 pt

Fotonika

Program studiów obejmuje matematykę, fizykę, elektronikę, programowanie oraz wiele interesujących przedmiotów kierunkowych. Dzięki nim nauczysz się stosować w praktyce wiedzę i umiejętności z zakresu fotoniki. W przyszłości będziesz mógł pracować nie tylko w firmach wykorzystujących nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne, ale także w laboratoriach firm zaawansowanych technologii czy instytucji naukowych, w firmach z branży informatycznej i teleinformatycznej.

Wydział Fizyki 0 / 100 pt

Geodezja i Kartografia

Podczas studiów poznasz instrumenty, metody i oprogramowanie używane w pracach geodezyjnych i kartograficznych. Będziesz wiedział jak analizować, przetwarzać i wykorzystywać dane przestrzenne. Nauczysz się również projektować i tworzyć bazy tych danych. Będziesz miał zajęcia, podczas których nauczysz się wykonywać pomiary geodezyjne i opracować dokumentację techniczną. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach prywatnych, jednostkach państwowych i samorządowych związanych z geodezją lub zajmujących się gospodarką i zarządzaniem nieruchomościami.

Geoinformatyka

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, grafiki komputerowej oraz nauk geoinformacyjnych. W przyszłości będziesz umiał tworzyć innowacyjne geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, mapy cyfrowe, systemy GIS czy modele przestrzenne obiektów. Będziesz mógł pracować w urzędach, prywatnych firmach, a nawet organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Gospodarka Przestrzenna

Na studiach poznasz oprogramowanie do analizy danych przestrzennych oraz do opracowania prezentacji i wizualizacji kartograficznych. Będziesz umiał wykonać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zaprojektować zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi usługami i urządzeniami towarzyszącymi. Po ukończeniu studiów, zatrudnienie znajdziesz w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach projektowych lub jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Informatyka

Ten kierunek prowadzą niezależnie 3 wydziały. Podczas studiów poznasz zagadnienia z wielu obszarów: przetwarzania informacji, algorytmów, modelowania systemów, programowania, bezpieczeństwa i ochrony danych, projektowania rozwiązań informatycznych. Nauczysz się posługiwać nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, obsługiwać sprzęt komputerowy i dedykowane oprogramowania. Po studiach będziesz pożądanym na rynku pracy informatykiem. Będziesz mógł pracować w firmach z obszaru IT czy doradztwa informatycznego.

Inżynieria Biomedyczna

Kierunek prowadzą niezależnie 2 wydziały. Na studiach poznasz zagadnienia z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Nauczysz się obsługiwać nowoczesną aparaturę oraz systemy diagnostyczne pod względem metodycznym i technologicznym. Przygotujesz proste systemy elektromedyczne czy biomechaniczne. Swoją karierę zawodową będziesz mógł związać z firmami zajmującymi się aparaturą medyczną, szpitalami i placówkami medycznymi, a nawet pracować dla dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Podczas studiów zdobędziesz umiejętność projektowania i prowadzenia procesów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, petrochemicznym i kosmetycznym. Wiedza zdobywa podczas studiów pozwoli ci opracowywać technologie wytwarzania nowych produktów. Dowiesz się jak bezpiecznie i wydajnie prowadzić procesy produkcji w fabrykach oraz jak unowocześniać i modernizować istniejące instalacje przemysłowe. W przyszłości rozwiniesz swoją działalność zawodową w obszarach przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej.

Inżynieria i Analiza Danych – nowy kierunek

Podczas studiów nauczysz się łączyć umiejętności informatyczne, matematyczne i kreatywnego rozwiązywania problemów w obszarze Data Science. Będziesz wiedział jak prowadzić analizę statystyczną, wykrywać zależności w danych, badać ich istotność, tworzyć prognozy i wykrywać anomalie w zgromadzonych zbiorach danych. Będziesz przygotowany do pracy samodzielnej jak i w zespołach realizujących projekty informatyczne. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako inżynier danych, analityk, projektant i twórca oprogramowania. Pamiętaj: jest to nowy kierunek studiów proponowany po raz pierwszy. Nie jest znany próg punktowy do przyjęcia się na studia.

Inżynieria Materiałowa

Studia dotyczą wszystkich rodzajów materiałów – zarówno konstrukcyjnych jak i funkcjonalnych. W trakcie studiów nauczysz się jak projektować lub dostosowywać materiały do określonych wymagań. Będziesz umiał przewidzieć, jak zachowa się materiał w czasie pracy. Poznasz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe i aparaturę do badania struktury i własności materiałów. Będziesz przygotowany, by zarządzać ludźmi i projektami.

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

Podczas studiów poszerzysz swoją wiedzę z chemii, fizyki i matematyki. Dzięki temu będziesz umiał dokonywać wyboru nowoczesnych materiałów i technologii wykorzystywanych do produkcji napędów elektrycznych i hybrydowych. Poznasz komponenty układów napędowych i będziesz umiał budować i analizować ich modele matematyczne. Umiejętności, które zdobędziesz pozwolą ci na działalność zawodową w branżach: motoryzacyjnej, transportowej czy energetycznej.

Inżynieria Środowiska

Kierunek prowadzą niezależnie 2 wydziały. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, zachodzących w środowisku. Nauczysz się projektować sieci i instalacje ciepłownicze, ogrzewnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, wodociągowe i inne. Dowiesz się, jak prawidłowo realizować i eksploatować duże obiekty oraz małą infrastrukturę. Po studiach będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, biurach projektowych czy firmach zarządzających gospodarką komunalną.

Lotnictwo i Kosmonautyka

Studia pozwolą Ci znacznie poszerzyć wiedzę z matematyki i fizyki. Dzięki temu lepiej zrozumiesz zjawiska fizyczne, mechaniczne czy elektryczne w inżynierii lotniczej. Nauczysz się zasad działania systemów antykolizyjnych, sterowania lotem i wspomagania lądowania. Będziesz umiał planować symulacje i eksperymenty lotnicze. Dowiesz się, jak skonstruowane są statki latające. Po studiach będziesz mógł pracować w krajowych i międzynarodowych koncernach sektora lotniczego i kosmicznego czy firmach wdrażających zaawansowane technologie.

Matematyka

Studia te pozwolą Ci bardzo obszernie rozwinąć zdolności matematyczne. Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę w zakresie analizy matematycznej, algebry liniowej i abstrakcyjnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Poznasz także podstawy analizy zespolonej, funkcjonalnej i topologii. Nauczysz się programować i posługiwać nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Studia świetnie przygotują Cię do kontynuowania kariery naukowej, a także do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. analityką.

Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek prowadzą niezależnie 4 wydziały. Podczas studiów zdobędziesz obszerną wiedzę z zakresu budowy maszyn roboczych, przemysłowych i pojazdów. Nauczysz się wykorzystywać nowoczesne narzędzia komputerowe, wspomagające projektowanie, eksploatowanie i konfigurowanie maszyn. Poznasz zasady wytrzymałości konstrukcji i materiałoznawstwa. Dowiesz się, jak wyglądają procesy technologiczne i samodzielnie je zaprojektujesz. Po studiach będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych gałęzi gospodarki.

Mechatronics

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów poznasz zagadnienia z wielu dziedzin: mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, inżynierii sterowania, analizy sygnałów. Nauczysz się planować konstrukcje urządzeń mechatronicznych i przeprowadzać eksperymenty. Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania narzędzi komputerowych, sterowania mikroprocesorowego, sensoryki urządzeń. Po studiach będziesz mógł pracować w biurach konstrukcyjno-projektowych, czy przedsiębiorstwach przemysłowych.

Mechatronika

Kierunek prowadzą niezależnie 2 wydziały. Podczas studiów poznasz zagadnienia z wielu dziedzin: mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, inżynierii sterowania, analizy sygnałów. Nauczysz się planować konstrukcje urządzeń mechatronicznych i przeprowadzać eksperymenty. Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania narzędzi komputerowych, sterowania mikroprocesorowego, sensoryki urządzeń. Po studiach będziesz mógł pracować w biurach konstrukcyjno-projektowych, czy przedsiębiorstwach przemysłowych.

Ochrona Środowiska

Podczas studiów poszerzysz swoją wiedzę z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Nauczysz się prowadzić działalność w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Zdobytą wiedzę wykorzystasz do interpretowania zjawisk, jakie zachodzą w przyrodzie. Będziesz potrafił proponować rozwiązania inżynierskie, które służą ochronie i poprawie stanu naszego otoczenia. Po studiach będziesz mógł pracować w biurach projektowych, służbach ochrony środowiska, firmach zajmujących się kształtowaniem i prawidłowym eksploatowaniem przestrzeni.

Papiernictwo i Poligrafia

Podczas studiów poznasz techniki drukowania klasycznego i cyfrowego oraz wykańczania produkcji poligraficznej. Nauczysz się wykorzystywać nowoczesną technologię komputerową zarówno do przygotowywania publikacji, jak i grafiki komputerowej. Będziesz umiał projektować całe procesy technologiczne do systemów zarządzania produkcją. Po studiach możesz kontynuować karierę zawodową w przedsiębiorstwach przemysłu poligraficznego, wydawniczego czy agencjach reklamowych.

Power Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów dowiesz się jak wygląda przebieg procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem energii, aby móc kontrolować każdy z etapów. Nauczysz się jak wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, aby samodzielnie rozwiązywać problemy związane z energetyką pojawiające się w samorządach terytorialnych. W przyszłości będziesz mógł pracować m.in. w polskich i jak i zagranicznych koncernach energetycznych, firmach prowadzących inwestycje energetyczne, u dostawców urządzeń i usług dla energetyki.

Technologia Chemiczna

Kierunek prowadzą niezależnie 2 wydziały. Podczas studiów poszerzysz swoją wiedzę z matematyki, fizyki i chemii. Dzięki temu lepiej zrozumiesz zagadnienia technologii i inżynierii chemicznej. Nauczysz się posługiwać różnymi technikami laboratoryjnymi w zakresie m.in. syntezy, wydzielania, analizy związków chemicznych, oceny surowców. Będziesz umiał planować procesy technologiczne i dostrzegać ich aspekty pozatechniczne. Po studiach możesz pracować w firmach przemysłu chemicznego, kosmetycznego, naftowego, laboratoriach analitycznych i badawczych.

Telecommunications

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów nauczysz się projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny. Będziesz umiał stworzyć specjalistyczne oprogramowanie, wykorzystywane w telekomunikacji czy kierować eksploatacją systemów oraz sieci telekomunikacji przewodowej i mobilnej. Poznasz różnorodne systemy informatyczne, a także multimedialne. W przyszłości będziesz mógł pracować jako operator sieci stacjonarnych i mobilnych, dostawca usług lub oprogramowania telekomunikacyjnego, nadawca i producent telewizyjny czy radiowy.

Telekomunikacja

Podczas studiów nauczysz się projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny. Będziesz umiał stworzyć specjalistyczne oprogramowanie, wykorzystywane w telekomunikacji czy kierować eksploatacją systemów oraz sieci telekomunikacji przewodowej i mobilnej. Poznasz różnorodne systemy informatyczne, a także multimedialne. W przyszłości będziesz mógł pracować jako operator sieci stacjonarnych i mobilnych, dostawca usług lub oprogramowania telekomunikacyjnego, nadawca i producent telewizyjny czy radiowy.

Transport

Nauczysz się projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania tymi systemami. Na studiach nauczysz się m.in. jak opracować proces technologiczny obsługi technicznej i napraw pojazdów, projektować systemy transportowe i logistyczne oraz urządzenia sterowania i kierowania ruchem dla różnych środków transportu. Znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, w firmach spedycyjnych, biurach studiów i projektów.

Zarządzanie

Na studiach poznasz zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, ekonomii, finansów czy marketingu. Nauczysz się analizować i oceniać strategie przedsiębiorstwa, doskonalić procesy biznesowe, planować finansowanie przedsięwzięć czy kreować nowe modele w gospodarce (start-up). Będziesz umiał stosować nowoczesne narzędzia i techniki marketingu. W przyszłości możesz znaleźć pracę jako menedżer, analityk biznesowy, pracownik działu IT czy członek zespołów badawczo-rozwojowych instytucji o różnym profilu. Będziesz też w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek prowadzą niezależnie 2 wydziały. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu działalności gospodarczej, projektowania systemów produkcyjnych i informatycznych, organizacji pracy i zarządzania, inżynierii produkcji, a także nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Poznasz podstawy programowania, projektowania i algorytmizacji procesów. Będziesz umiał identyfikować, modelować oraz doskonalić procesy produkcyjne i biznesowe. Tematyka finansów, inwestycji, portfela projektów i logistyki też nie będzie Ci obca. Będziesz mógł pracować jako menedżer w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach konsultingowych, także branży IT czy instytucjach administracji publicznej.